Bồn tiểu nam C30207 – Chloe

Bồn tiểu nam C30207
KT: 300 x 350 x 690 mm
* Khuyến nghị dùng với van xả nhấn CT464SS(HM) hoặc CT474N(S)(HM)
 
   THONG SO KY THUAT & HUONG DAN LAP DAT

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon